Nguyễn Anh Tuấn

Sau 2 tháng kể từ ngày hoàn thành chống thấm tầng thượng của gia đình, hiện tượng thấm dột đã được khắc phục hoàn toàn, chất lượng vật liệu hoàn thiện tốt, công việc triển khai nhanh!

Tin Liên Quan